menu: SPRZEDAŻ | PROJEKTY | USŁUGI |

Projekty UE


Wdrożenie systemu B2B.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe ''ELUS'' Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma Spółka Jawna,
z siedzibą w Kartuzach,
realizuje inwestycję dotyczącą automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi w ramach projektu:


"Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego elektroniczną wymianę danych pomiędzy firmą Elus i jej partnerami oraz systemu strategic analysis udostępnianego w formule SaaS".Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 798 800,00 PLN
Kwota dofinansowania wynosi 559 160,00 PLN
Okres realizacji 01/01/2014 - 31/01/2015

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2
Wpieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
8 osi priorytetowej,
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy przedwdrożeniowej dla w/w projektu.

 Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty

Zapytanie ofertowe na na dostawę sprzętu, dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń z wdrożonego rozwiązania.

 Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty